MTÜ Liikumisretsept on terviseedendusprogramm eesmärgiga juurutada patsientide süstemaatilist suunamist kehalisele liikumisele, kasutades selleks liikumisretsepti-  kirjalikku diagnoosipõhist (või individuaalset) liikumissoovitust patsiendile, kelle sümptomeid või seisundit parandaks regulaarne kehaline aktiivsus. Liikumisretsept on tõenduspõhine meetod kehalise aktiivsuse taseme tõstmiseks, mida on ka kasutatud aastaid Põhjamaades ja mujal Euroopas.

Kas kehaline treening sobib kroonilise tervisekaebusega inimesele?

Kõik, ka krooniliste terviseprobleemidega inimesed, peaksid olema kehaliselt aktiivsed. Kuid sageli pole terviseprobleemiga inimestel kerge leida oma seisundile sobivat treeningut.

Kehalise aktiivsuse positiivne mõju on leitud mitmete krooniliste tervisekaebuste vähendamisel: näiteks kõrgvererõhutõbi, ülekaal või rasvumine, II tüübi diabeet, mitmed pahaloomulised kasvajad, meeleoluhäired, krooniline alaseljavalu jt kroonilised valusündroomid, liigeskaebused, osteoporoos jne. Inimestel, kel esinevad eeltoodud tervisehäired, on eriti oluline olla kehaliselt aktiivne, sest kehalise aktiivsuse mõjul võib tervisenäitajaid parandada, nende süvenemist ennetada ning tervisehäiretest tingitud riske vähendada.

Eesti liikumissoovitused (Tervise Arengu Instituut 2015) näevad ette, et täiskasvanud inimestel, sh eakatel, tuleks tervise säilitamiseks liikuda nädalas vähemalt 150 min mõõduka või 75 min kõrge intensiivsusega, sellele lisaks treenida lihaseid (jõuharjutused) kaks või rohkem korda nädalas; sellele lisaks peaksid üle 65-aastased inimesed sooritama tasakaaluharjutusi kolm või rohkem korda nädalas. Kui nimetatud minutite arv pole jõukohane, tuleb alustada endale sobivast ajast.

Mida oleme seni teinud?

2017. aastal osalesid MTÜ asutajad Eeva-Liisa Sibul ja Eda Vallimäe kuuekuulises sotsiaalse ettevõtte arenguprogrammis-  Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse poolt korraldatavast ühiskondlike algatuste (NULA) inkubaatoris, mis tõukas oma ideed katsetama ja reaalelus järele proovima. 2017 aasta kolmel viimasel kuul viisime läbi väiksemahulise pilootprojekti Tartus, pakkudes Tartu linna perearstidele võimalust oma patsiente soodsa hinnaga seisundipõhistele rühmatreeningutele spordiklubidesse suunata. 

Pilootprojekti raames käisid u 30 inimest treeningutel Tartu kahes suuremas spordiklubis. Juhendajateks olid füsioterapeudi haridusega kogenud treenerid, kes võtsid treeningtunni ülesehitamisel arvesse, et tegelevad tervisekaebustega inimestega. Sisuliselt ei erine säärane lähenemine taastusravi rühmatunnist, küll aga on see ajaliselt saalitunni puhul pea kaks korda pikem (kuni tund), inimene ei vaja eriarsti järjekorras ootamist ning erinevalt meditsiinikeskkonnas toimuvatest rühmatundidest saavad spordiklubis toimuvad treeningud olla regulaarsed, toimudes nädalast nädalasse ja kuust kuusse. Retseptitreeningute eest tasub inimene ise, sest vastutus oma tervise eest lasubki inimesel endal. Võrdluse toomiseks- kui sama hulk inimesi oleksid rühmatundides käinud meditsiinisektoris, oleks see Haigekassa hinnakirja alusel maksma läinud 4453,2€ pluss kulutused eriarstiabi teenustele.

Inimeste rahulolu treeningute ja treeneritega oli kõrge. Rahulik tempo, individuaalne lähenemine ja piirangutega arvestamine, samuti võimalus treenida basseinis olid läbivad motiivid tagasisides, mida osalejatelt kogusime.

Võta meiega ühendust! Käesolevas etapis on meie fookuseks leida üles veelgi enam treenereid, kes tunnevad end kindlalt kirjeldatud sihtrühmale treeningute läbiviimisel ja spordiklubisid, kelle huviks on tuua oma pinnale antud sihtrühmale sobilikke treeninguid, samuti leida üles perearstid, kes soovivad oma patsientidele regulaarse liikumisega alustamise hõlpsamaks teha. Kui oled tervishoiutöötaja (perearst, pereõde või mõni muu tervishoiutöötaja), tervisekaebusega inimene või treener ning oled huvitatud koostööst meie võrgustikus, siis võta meiega ühendust aadressil info@liikumisretsept.ee või läbi alloleva kontaktivormi.